استخراج آب، خاک و گیاه از تصاویر ماهواره ای به کمک متلب

40 هزار تومان

زبان: فارسی

تعداد: 1 فایل

مدت: 20 دقیقه

سنجش
X